VĂN BẢN QPPL PCCC

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 6379 – 1998 1998 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6379 : 1998 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT
2 TCVN 4513:1988 1988 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
3 TCVN 2622 – 1995 1995 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2622 : 1995 PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU THIẾT KẾ
4 TCVN 3991: 2012 2012 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3991:2012 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG - THUẬT NGỮ - ĐỊNH
5 TCVN 5760:1993 1993 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5760:1993 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤ
6 TCVN 3254:1989 1989 TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY - YÊU CẦU CHUNG
7 TCVN 5040:1990 1990 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5040 : 1990 ISO 6790 : 1986 THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - KÍ HIỆU HÌNH
8 TCVN 3890-2009 2009 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3890 : 2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRA
9 QC 08:2009/BXD 2009 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ
10 QC 06:2010/BXD 2010 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 06:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ
11 TT 150/2014/TT-BCA 10/10/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY
12 04/2009/TTLT/BXD-BCA 10/4/2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC CẤP NƯỚC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NG

Tin tức - Sự kiện

TP HCM CHI HƠN 8.000 TỶ MUA THIẾT BỊ PCCC

Từ nay đến năm 2020, Cảnh sát PCCC sẽ đầu tư gần 4.900 tỷ đồngmua 258 xe, 2 tàu, 6 ca nô, 2 xuồng cứu hộ - cứu nạn, 61 máy bơm, lắp đặt mới/nâng cấp gần...

Xem thêm

Kiến thức